Ziekte

Ik ben het niet eens met het advies van de bedrijfsarts. Wat kan ik doen?

Het gebeurt in de praktijk nogal eens dat een bedrijfsarts een advies geeft waar je het niet mee eens bent. Hij vindt bijvoorbeeld dat je weer kunt werken, terwijl jij van mening bent dat je ziek bent. Dat zijn vervelende situaties. In principe geldt de mening van de bedrijfsarts. Als de bedrijfsarts vindt dat je het werk weer geheel of gedeeltelijk moet hervatten, dan kan dat van je worden verwacht. Het kan zijn dat de bedrijfsarts een onjuist advies heeft gegeven. Voor die situaties bestaat de mogelijkheid om een deskundigenoordeel bij UWV aan te vragen. UWV bekijkt je situatie opnieuw en brengt een oordeel uit of je ziek bent of niet’.

 

Mijn werkgever houdt mij voor 5% ziek. Mag dat zomaar?

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je onterecht ziek gehouden wordt. Als jij feitelijk je gehele werkzaamheden kunt verrichten, dan mag je niet voor een klein gedeelte ziek gemeld blijven. In dat geval dient de werkgever je weer volledig beter te melden. Als je werkgever niet aan dit verzoek tegemoet komt, is het goed hierover contact op te nemen met CNV Connectief zodat je hierin geadviseerd kan worden.

Kan ik ontslagen worden als ik ziek ben?

Als je ziek bent en je krijgt ook nog ’s te horen dat je werkgever je wilt ontslaan, is dat natuurlijk heel vervelend. Een zieke werknemer heeft ontslagbescherming. Dat betekent dat je in principe niet ontslagen kan worden tijdens de eerste twee jaren van je ziekte. Gebeurt dit wel, neem dan contact op met CNV Connectief

 

Hoe zit het met opnemen vakantie in ziekteperiode?

In principe kost met vakantie gaan tijdens ziekte je geen vakantiedagen. Wel is het van belang dat de bedrijfsarts en de werkgever toestemming geven voor je vakantie. Als je re-integratieverplichtingen hebt en je wilt op vakantie, dan kan het wel zo zijn dat je voor die uren vakantie op moet nemen.

Ik ben ziek, maar ik moet werken?

De werkgever is geen arts, en zal advies moeten inwinnen bij de bedrijfsarts. De bedrijfsarts zal, nadat je een gesprek hebt gehad de werkgever adviseren. Dit advies is niet bindend. De werkgever kan u nog steeds oproepen om te komen werken. Wanneer u het er niet mee eens bent, dan kunt u een deskundigenoordeel vragen aan UWV.

 

Door fysieke klachten kan ik mijn werk als verpleegkundige niet meer doen. Ben ik verplicht ander werk te doen?

De werkgever en de werknemer zijn verplicht om gedurende de eerste twee jaar van ziekte zich in te spannen voor uw re-integratie. Dat betekent dat je ander werk kan doen dat past binnen uw fysieke mogelijkheden, dit van u gevraagd mag worden. Het is wat anders of u ook een andere functie met een lager salaris zou moeten accepteren. Dit is het zgn. eerste spoor.

 

Mijn werkgever wil dat ik – na een langdurige ziekteperiode – snel mijn werk hervat, maar ik vind dat ik dan roofbouw pleeg op mijn lichaam. Wat moet ik doen?

Het beste is als je tot een akkoord komt met de werkgever en/of bedrijfsarts. In het uiterste geval kun je een deskundigenoordeel vragen bij aan UWV. UWV gaat dan beoordelen of je in staat bent om het werk en de uren die je aanbiedt uit te voeren. De kosten zijn € 100,=.

 

Vervalt het feestdagenverlof bij ziekte?

Uitgangspunt is dat een werknemer op feestdagen vrij is met behoud van salaris. In met name de sector Zorg & Welzijn wordt gewerkt met een rooster met wisselende diensten. Iedereen krijgt aan het begin van elk kalenderjaar compensatiedagen toegekend voor het werken op feestdagen. Voor een werknemer in een rooster met wisselende diensten kan een feestdag dus een ‘gewone’ werkdag zijn.

De aan het begin van het kalenderjaar toegekende compensatiedagen in verband met feestdagen worden beschouwd als de vervangende tijd voor een desbetreffende feestdag. Wie op een feestdag heeft gewerkt, ontvangt hiervoor dus compensatie (verlof). Deze compensatie komt tijdens ziekte niet te vervallen.

 

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}